Sree Neelakantasivan Aaradhana music festival 2019

Programme schedule Venue: Karamana, Thiruvananthapuram    24th July 2019. Wednesday INAUGURAL  FUNCTION at 4.00 pm 6.00 pm Sri. A. Vijai Karthikeyan & Sri. B. Prakash Elayaraja Nadaswaram Tanjavoor Sri. T.R. Govindarajan Thavil Thiruratneswaram Sri. Radha krishna Thavil   25th July 2019. Thursday M.S. SUBBULAKSHMY AWARDEES 4.00 pm Sri. Viswesh Swaminathan Vocal pm Udupi Sri. Sreejith Violin…